Copyright en disclaimer

Copyright

Met uitzondering van persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze website of de inhoud ervan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze,hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting EFT.nl.

Om toestemming tot het gebruik van de informatie op deze internetsite of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen moet schriftelijk worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen informatie of delen van deze internetsite gebruiken. Let op: e-mailcontacten gelden niet als schriftelijk.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de internetsite die u nu bekijkt. Door de internetsite te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Het garandeert echter niet dat de informatie op de website up-to-date, volledig en/of juist is.

Stichting EFT-Nederland wijst aansprakelijkheid voor gevolgen (van activiteiten) die voortkomen uit eventuele gebreken in juistheid, volledigheid of de aanpassingstermijn van op de website beschikbare informatie af.

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Vanuit vele sites worden links gelegd naar deze website. Stichting EFT-Nederland is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd. U bent als enige verantwoordelijk voor uw beslissing over het gebruik dat u van de informatie maakt.