Voordat je kunt beginnen aan Houd me vast online hebben wij eerst nog een verzoek aan jou. Als Stichting EFT Nederland willen wij hoge kwaliteit bieden. Dat betekent dat wij altijd bezig zijn met ontwikkelen en optimaliseren. In samenwerking met de Universiteit van Utrecht onderzoeken we de effecten van deze online cursus, zodat we deze cursus waar nodig kunnen verbeteren. Om dit mogelijk te maken hebben wij jouw hulp nodig. Wij willen je vragen om (vrijwillig en anoniem) een korte vragenlijst in te vullen voor een evaluatieonderzoek. Hiervoor is het vereist dat je een verklaring geeft volledig te zijn ingelicht over het onderzoek en bereid bent om mee te werken. Hier wordt kort uitgelegd wat het onderzoek en je medewerking inhoudt. Aan het eind van de volgende vragenlijst geef je toestemming. Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking!