Toestemmingsverklaring

Informatie over het Wetenschappelijk onderzoek

Doel van het onderzoek

De online vragenlijst maakt deel uit van een onderzoeksprogramma van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Stichting EFT Nederland. We willen onderzoeken of deelnemers een verbetering in hun relatie ervaren als zij meedoen aan het Houd me Vast online programma. Dit helpt ons bij het verder ontwikkelen van dit programma. En daarmee help je dus ook andere stellen.

Gang van zaken tijdens het onderzoek

We stellen je voorafgaand aan de cursus 25 vragen over jouw relatie. Verspreid over de cursus stellen wij nog 2 x 8 en 2 x 20 vragen. Samen kost je dat ongeveer 20 minuten.

Jouw privacy is gewaarborgd

Je persoonsgegevens blijven vertrouwelijk en worden niet gedeeld. Je onderzoeksgegevens worden wel nader geanalyseerd door de onderzoekers die de data hebben verzameld. Onderzoeksgegevens die worden gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften zijn anoniem en zijn dus niet tot jou persoonlijk te herleiden. Volledig geanonimiseerde onderzoeksgegevens kunnen worden gedeeld met andere onderzoekers.

Vrijwilligheid

Als je gaandeweg het onderzoek besluit om te stoppen, dan kan dat zonder opgaaf van redenen. Stuur dan een mailtje naar info@eft.nl. Eerder ingevulde gegevens van het Houd me Vast online programma zul je dan wel opnieuw moeten invullen. Verder heeft het geen gevolgen. Ten slotte kun je binnen 7 dagen na het onderzoek verzoeken om uw onderzoeksgegevens te laten verwijderen. 

Ongemak, risico’s en verzekering

Zoals bij elk onderzoek van de Universiteit van Amsterdam geldt een standaard aansprakelijkheidsverzekering.

Nadere inlichtingen

Mocht je vragen hebben over dit onderzoek, vooraf of achteraf, dan kun je je wenden tot de verantwoordelijke onderzoeker, h.j.conradi@uva.nl. Voor eventuele formele klachten over dit onderzoek kunt u zich wenden tot het lid van de Facultaire Commissie Ethiek (FMG) van de Universiteit van Amsterdam, a.a.p.vanemmerik@uva.nl.